UDON TODAY

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ชี้จราจรอุดรขาดวินัย-ยึดหมดฟุตบาท-ถนน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

สนข. เห็นทางเดียวกับ วิศวจราจร มข. ชี้ปัญหาจราจรอุดรธานี ต้องทวงคืนฟุตบาท-ถนน ถูกยึดเอาไปค้าขาย-ซ่อมสารพัด จนเกิดการจอดรถซ้อนคัน ตรวจสอบระบบศูนย์ควบคุมออโต้ และศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชน

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมคำชะโนด นายเสนีย์ จิตตเกษม ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) จ.อุดรธานี โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ รอง ผวจ.อุดรธานี , ดร.พนกฤษณ์ คลังบุญครอง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมจราจร มข. , น.ส.กรุณา เนียม เอี่ยม หน.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งและการจราจร (สนข.) นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายก ทน.อุดรธานี กล่าวว่า ได้ร่วมกับ ตร.จร.อุดรธานี จัดระเบียบการจราจรบนถนน 9 สายหลัก ประกอบด้วย ศรีสุข , โพศรี  , ประจักษ์ศิปาคม  , วัฒนานุวงษ์  , ทหาร  ,  อุดรดุษฎี  , นิตโย  , เพาะนิยม และทองใหญ่  ด้วยการกำหนดแผน , ทาสีตีเส้น ,  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ กวดขันวินัยจราจร  และบังคับใช้กฎหมาย ดำเนินการไปแล้วหลายจุด อาทิ หน้าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี , ตลาดบ้านห้วย , ตลาดหนองบัว และกำลังดำเนินการถนนทองใหญ่ ในช่วงการรณรงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่หลังจากการรณรงค์ปัญหากลับมาเหมือนเดิม

 

ส่วนแผนกาจัดระบบจราจรเมือง ได้จัดทำศูนย์ควบคุมการจราจรเมืองอุดรธานี บนชั้น 7 ทน.อุดรธานี มีการติดตั้งทีวีวงจรปิด หรือซีซี.ทีวี. ใน 36 แยก ที่มีไฟสัญญาณจราจร พร้อมติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติ เชื่อมโยงการจราจรตามแยกต่างๆ ระยะที่ 1 บนถนนศรีสุขและถนนโพศรี  โดยแผนจะขยายเป็น 3 ระยะ ล่าสุดจะมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ มาศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชน ด้วยงบประมาณของ ทน.อุดรธานี เอง

 

น.ส.กรุณา เนียมเอี่ยม หน.กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งและการจราจร (สนข.) กล่าวว่า ผังเมืองอุดรธานีดีอยู่แล้ว รวมทั้งถนนสายหลักกว้างอยู่แล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราใช้ถนนไม่เต็มที่ ความเคยชินใช้เฉพาะเลนขวาเท่านั้น เพราะมีการยึดครองทางเท้า เพื่อนำไปใช้ทำการค้าขายสินค้า และบริการ แล้วลุกลามลงมาที่ผิวการจราจร  ทั้งขายรถ จยย.- รถยนต์ , ซ่อม จยย.-รถยนต์ , จอดรถส่งสินค้า และอื่นๆ ทำให้เกิดพฤติกรรมการจอดรถซ้อนคัน ลุกล้ำเข้ามาผิวจราจร จะต้องจัดระบบ สร้างวินัยจราจร และบังคับใช้กฎหมายจริงจัง

 

" การจัดระเบียบจราจรบนถนน 9 สายหลัก ที่เริ่มทำตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายจริงจัง จะต้องเร่งดำเนินการ ขณะเดียวกันต้องติดตามการลงทุน ห้างสรรพสินค้า คอนโดมีเนียม หรืออาคารสูงมากกว่า 23 ม. ทั้งในพื้นที่ราชพัสดุ และเอกชน จะต้องทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่น่าจะต้องศึกษาผลกระทบด้านจราจรไปด้วย เพื่อจัดระบบให้ชัดจนก่อนก่อสร้าง ไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง "

 

ดร.พนกฤษณ์ คลังบุญครอง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เมื่อปี 47 เป็นทีมมาได้เข้ามาทำการศึกษา ทำแผนแม่บทจัดการจราจรเมืองอุดรธานี เวลาผ่านไปกว่า 10 ปี เมืองอุดรธานีได้ทำอะไรไปพอสมควร โดยเฉพาะศูนย์ควบคุมจราจรเมือง ที่มีการนำระบบทันสมัยมาใช้ ซึ่งในประเทศไทยเคยนำมาใช้ที่ กทม. และเชียงใหม่ ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร แต่ที่ จ.อุดรธานี ได้นำระบบ "สไกด์" มาใช้เหมือนกับเมืองพัทยา ซึ่งถือว่า ทน.อุดรธานี เป็นแห่งแรกในภาคอีสาน หากได้ผลน่าจะเป็นต้นแบบให้เมืองอื่นใช้ตาม

 

" แต่เพราะวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก บ้านเมืองเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด จากนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  นโยบายรถคันแรก มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว รวมไปถึงนโยบายการปรับโครงการพื้นฐานการคมนาคม ด้วยเงินกู้ 2 ล้านล้าน รถไฟรางคู่มาแน่นอน รถไฟความเร็วสูงจะมีหรือไม่ ทำให้มีการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยแนวดิ่ง หรือคอนโด การไหลเข้ามาของการลงทุนทุกด้าน รถจำนวนศาลจะต้องมาสร้างปัญหา ภายใน 2-3 ปี ต้องปฏิวัติจราจรเมืองอุดรธานี "

 

ดร.พนกฤษณ์ คลังบุญครอง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวอีกว่า เราต้องทวงคืนทางเท้า และผิวการจราจร ที่ถูกยึดครองไปทำการค้า และอื่นๆ ให้กลับมาใช้เป็นงานเต็มที่ , ต้องตรวจสอบและประเมินผล ระบบศูนย์ควบคุมจราจร ว่าใช้งานได้ดีสมบูรณ์มากแค่ไหน , ต้องมีระบบขนส่งมวลชนที่ดี เป็นทางเลือกของผู้เดินทาง เพื่อลดปริมาณรถบนถนน โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องมีผลการศึกษาว่าจะใช้ระบบไหน โมโนเลว , บีทีเอส. หรือ บีอาร์ที.  ว่าจะใช้งบประมาณเท่าใด เสนอรัฐบาลสนับสนุน หรือตัดสินใจ

 

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผวจ.อุดรธานี กล่าวสรุปการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนรับการเปิดเทอมว่า เมื่อเปิดเรียนรถจะมีมากยิ่งขึ้น ปัญหาการจราจรจะตามมา ขอให้ตำรวจภูธร จ.อุดรธานี ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร ออกประกาศกำหนดเวลา "รถบรรทุกเข้าออกตัวเมืองอุดรธานี ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน" และให้ทำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กับการล้ำผิวจราจร (ย้ายถนนคนเดินออกจากหน้าศาลากลาง)  และให้ ทน.อุดรธานี พิจารณาจัดหาเครื่องอีเลคทรอนิค บันทึกภาพตรวจจับการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อลดการเผชิญหน้าของ จนท.กับประชาชน