UDON TODAY

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ตลาดเมืองทองคุมเข้มผัดสด ผลไม้ปลอดภัย

อีเมล พิมพ์ PDF

 

อธิบดีกรมวิทย์เปิดห้องตรวจ ผัดสด ผลไม้ ตลาดอุดรเมืองทองเป็นแห่งที่ 28 เก็บตรวจ 362 พบสารเคมีระดับไม่ปลอดภัย 10 แนะนำให้หาหนทางแก้ไข เพื่อยกระดับอาหารปลอดภัยอีสานตอนบน รวมทั้งข้ามไปถึง สปป.ลาว

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 พฤษภาคม ที่ตลาดอุดรเมืองทอง เทศบาลนครอุดรธานี นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ผัก ผลไม้ และอาหารปลอดภัย” ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดกลางแหล่งกระจายสินค้า ค้าส่ง ผักสด ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย โดยมีนายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร นำคณะหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี พร้อมมอบประกาศนียบัตรอาหารปลดอภัย แก่ผู้ประกอบการ 24 ราย

 

นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ตลาดกลางค้าส่งแต่ละแห่ง มีบทบาทสำคัญกับการกระจายสินค้า ไปยังผู้บริโภคทั้งใน และต่างประเทศ สามารถควบคุมสินค้า ในด้านราคา และคุณภาพได้ โดยเฉพาะผักสด และผลไม้ และตลาดอุดรเมืองทอง ก็เป็นแหล่งรวมสินค้าเกษตร อาหารสด และอาหารพร้อมบริโภค เพื่อพัฒนาศักยภาพของตลาด ให้บริหารจัดการ และตรวจสอบผัก ผลไม้ ได้ด้วยตนเอง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงร่วมกับตลาดอุดรเมืองทอง จัดตั้ง“ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ผัก ผลไม้ และอาหารปลอดภัย” ขึ้น

 

นพ.นิพนธ์ ฯ กล่าวต่อไปอีกว่า จากการรายงานการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงในผักและผลไม้ในตลาดอุดรเมืองทอง ด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย 362 ตัวอย่าง ไม่พบสารเคมี 286 ตัวอย่าง พบสารเคมีแต่อยู่ในระดับปลอดภัย 66 ตัวอย่าง มีเพียง 10 ตัวอย่างเท่านั้น ที่พบสารเคมีในระดับที่ไม่ปลอดภัย โดยพบใน กะหล่ำปลี 2 ตัวอย่าง ถั่วฝักยาว , ต้นหอม , พริกสด  , มะเขือเทศ , คื่นช่าย , ใบกะเพรา และองุ่นเขียว ส้ม อย่างละ 1 ตัวอย่าง ซึ่งได้แจ้งไปยังพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่าย พร้อมให้คำแนะนำให้แก้ไข ล้างทำความสะอาด คัดเลือก คัดกรอง สินค้าก่อนจำหน่ายด้วย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า "ตลาดอุดรเมืองทอง" ได้รับการประกาศเป็น ศูนย์กระจายสินค้าเกษตรอีสานตอนบน กระจายพืช ผัก ผลไม้ ไปยังจังหวัดในอีสานตอนบน และ สปป.ลาว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้ามา สนับสนุนให้เปิดห้องปฏิบัติการเป็นปีที่ 2 ตามตลาดกลางค้าส่งขนาดใหญ่ มีทั่วประเทศทั้งสิ้น 28 แห่ง โดยเจ้าของตลาดจะพนักงานตนเอง ไปเข้ารับการอบรมที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แล้วนำความรู้ความชำนาญมาใช้ในตลาด และที่ตลาดอุดรเมืองทองเป็นตลาดล่าสุด ซึ่งจะมีการตรวจสอบพืชผัก ผลไม้ ที่ผู้ค้านำมาตรวจสอบสัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง และสุ่มตรวจเองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง.......