UDON TODAY

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

เลขาฯนายก อบต.สามพร้าวนำ ชบ.ไล่ปลัด

อีเมล พิมพ์ PDF

 

เลขาฯนายก อบต.สามพร้าว อ.เมือง อุดรธานี  จูงมือ 7 อบต. พาชาวบ้าน 300 ร้องเรียน ผวจ.ไล่ปลัด อบต.ออกนอกพื้นที่ อ้างเหตุอยู่นาน 16 ปีสร้างอิทธิพล นายกฯแจงเป็นเรื่องส่วนตัว

 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 มิถุนายน ที่หน้าศาลากลาง จ.อุดรธานี ด้านถนนวัฒนานุวงษ์ ทน.อุดรธานี นายสมาน หลักหนองบุ เลขานุการนายก อบต.สามพร้าว อ.เมือง พร้อมกับสมาชิกสภา อบต.สามพร้าว 7 หมู่บ้าน นำราษฎรกว่า 300 คน มาร่วมตัวยกป้ายมีการทุจริตคอรัปชั่นใน อบต.สามพร้าว โดยขอพบนายเสนีย์ จิตต์เกษม ผวจ.อุดรธานี เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนให้โยกย้ายนายไพโรจน์ หาญเชิงชาย ปลัด อบต.สามพร้าว ออกนอกพื้นที่ แต่ ผวจ.อุดรธานี ไปราชการ นายจีระศักดิ์ คำรณฤทธิศร ปลัดจังหวัดอุดรธานี จึงมารับหนังสือแทน

 

นายสมาน หลักหนองบุ เลขานุการนายก อบต.สามพร้าว และสมาชิก อบต. ระบุว่า นายไพโรจน์ หาญเชิงชาย ปลัด อบต.สามพร้าว ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ อบต.สามพร้าวมากว่า 16 ปีแล้ว มีปัญหาความขัดแย้งกับคณะผู้บริหาร อบต.สามพร้าว และปฏิบัติหน้าที่บกพร่องต่อทางราชการ ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายในหน่วยงาน ในนามกลุ่มตรวจสอบและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น จึงร่วมกันสรุปพฤติกรรม 7 ข้อ เสนอให้มีการโยกย้ายออกนอกพื้นที่ และเดินทางมาบางส่วนเพื่อแสดงเจตนา

 

เลขานุการนายก อบต.สามพร้าว และสมาชิก อบต. ระบุอีกว่า 7 ข้อ ประกอบด้วย ไม่สนองตอบนโยบายคณะผู้บริหาร , ก้าวล่วงอำนาจ และแทรกแซงกิจการสภาฯ , ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่มานาน ได้สร้างอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตัว , บริการประชาชนล่าช้า และใช้วาจาไม่สุภาพ , สตง. และ ปปช.ตรวจสอบพบมีความผิด ต้องคืนเงินให้ทางราชการหลายเรื่อง , ใช้อำนาจกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ยอมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

 

นายจีระศักดิ์ คำรณฤทธิศร ปลัดจังหวัดอุดรธานี ชี้แจ้งว่า เรื่องนี้ทางราชการจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย โดยจะนำเรื่อนี้เสนอต่อผู้ว่าราชกร จ.อุดรธานี เพื่อมีคำสั่งให้ดำเนินการอย่างไร โดยนายไพโรจน์ หาญเชิงชาย ปลัด อบต.สามพร้าว เป็น 1 ใน 3 ปลัด อบต. ตัวแทนปลัด อบต.ทั้ง จ.อุดรธานี ที่อยู่ในตำแหน่งคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.อุดรธานี ซึ่งคงต้องใช้เวลาสอบสวนพอสมควร

 

นายไพโรจน์ หาญเชิงชาย ปลัด อบต.สามพร้าว เปิดเผยว่า (ทางโทรศัพท์) ที่ผ่านมาทำงานไม่มีเคยปัญหา ทั้งการทำงานภายใน และการบริการประชาชน กรณีที่มีการร้องเรียนเป็นเรื่อง กลุ่มสมาชิกสภา อบต.เสียงข้างน้อย ไม่พอใจกับทำงานของตนเอง กับคณะผู้บริหารและเสียงข้างมาก ซึ่งเป็นเรื่องลึกๆที่พูดรายละเอียดไม่ได้ โดยยืนยันไม่มีความผิดตามอ้าง และพร้อมถูกตรวจสอบจากจังหวัด

 

นายสุเวทย์ สุวรรณแสง นายก อบต.สามพร้าว เปิดเผยว่า (ทางโทรศัพท์) เป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย ที่มีความไม่ลงลอยกันมานานแล้ว ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งภายใน อบต.สามพร้าว แต่เมื่อมีการร้องเรียนไป ตนเองก็จะตรวจสอบทุกข้อกล่าวหา ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย...

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๐๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘:%M น.