12 สิงหาคม 2565

ทหารเรือ กับภารกิจรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขง

image

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารสมาคมภริยาทหารเรือเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ณ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม โดยมี พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตลอดจนกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงให้การต้อนรับ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือได้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งให้โอวาทและขอบคุณกำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเทจนเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยมีใจความสำคัญว่า

"หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือ มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตย รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ตามลำแม่น้ำโขง และให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ผมได้ติดตามการปฏิบัติงานในการจับกุมยาเสพติด แรงงานเถื่อน และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนมาก นับเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมของกองทัพเรือที่สามารถรายงานหน่วยเหนือได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ซึ่งการปฏิบัติงานตามภารกิจทั้งกลางวันและกลางคืนเหล่านี้ กำลังพลทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทนและเสี่ยงอันตราย ทำให้ภารกิจต่าง ๆ สำเร็จเรียบร้อยด้วยดีจนเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา

ผมขอให้กำลังพลของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นตัวแทนของกองทัพเรือที่ปฏิบัติการในพื้นที่แห่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักในเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่ประพฤติตนหรือกระทำการอันใดที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้กับประชาชน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและกองทัพเรือที่เรารักตลอดไป"

ในเวลาต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะ ได้เดินทางไปยังสถานีเรือนครพนม เพื่อตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ และชมการสาธิตการปฏิบัติการทางเรือ ของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ที่จัดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งภารกิจการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ ชมแปลงเกษตรริมโขงของ สถานีเรือนครพนมก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติ ตลอดจนอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินงาน

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงรวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศโดยจัดกำลังออกลาดตระเวนทางเรือเบ้าตรวจการตั้งจุดตรวจด่านตรวจร่วมและจัดตั้งที่บังคับการทางยุทธวิธีในพื้นที่รับผิดชอบการจัดหน่วยประกอบด้วยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตจำนวน 4 เขต 14 สถานีเรือ และ 1 หน่วยเรือ

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการเปิดปฏิบัติการฯ ต่อต้านยาเสพติด โดยตั้งเป้าบรรเทาปัญหาลดผลกระทบต่อประชาชน สร้างความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งผลการปฏิบัติที่สำคัญตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบันสามารถจับกุมและตรวจยึดยาเสพติด จำนวน 40 ครั้ง ผู้ต้องหา 22 คน ประกอบด้วย ไอซ์ 258 กิโลกรัม ยาบ้า 11,252,155 เม็ด กัญชา 8,417 กิโลกรัม รถยนต์ 4 คัน รถจักรยานยนต์ 3 คัน และเรือเพลายาว 7 ลำ นอกจากนั้นยังสามารถดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ศุลกากร รวมถึง ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว

ข่าวล่าสุด

เสริมสวัสดิการตำรวจมอบอุปกรณ์ตัดผมอำนวยสะดวกลดค่าใช้จ่าย

เสริมสวัสดิการตำรวจนครสวรรค์ มอบอุปกรณ์ตัดผมอำนวยสะดวกลดค่าใช้จ่าย

มอบทุนนักกีฬาสอยคิว สู้ศึกสนุกเกอร์โลก

มูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มอบทุนฝึกซ้อมให้ “เอฟ นครนายก” และ “หมู ปากน้ำ” เตรียมสู้ศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก

นครศรีธรรมราช l ทลายเครือข่ายบ่าวสิชล ยึดยาเสพติดมูลค่า 114 ล้าน

แม่ทัพภาคที่ 4 แถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ พร้อมของกลางยาไอซ์ และยาบ้า รวมมูลค่ากว่า 114 ล้านบาท